Zabavni park Starli, Bulevar vojvode Stepe 56, 21000 Novi Sad, (u daljem tekstu Zabavni park Starli) označava pravno lice koje upravlja sajtom na veb adresi www.starli.rs. Ova veb stranica je vlasništvo Zabavnog parka Starli.

Zabavni park Starli, čiji veb sajt koristite poštuje pravo na privatnost korisnika naših usluga i kao i pravo da odaberu da dele podatke koji se na njih odnose. Usvojenim internim procedurama smo usmereni ka tome da obezbedimo da se lični podaci naših korisnika obrađuju u skladu sa važećim odredbama zakonskih propisa Republike Srbije, kao i u skladu sa važećim odredbama direktive Evropske unije. Naša Politika privatnosti omogućava Vam da saznate kako obrađujemo lične podatke korisnika naših usluga, u svojstvu korisnika sajtova, a pre svega:

 

1. Ko je administrator vaših podataka?

Zabavni park Starli je isključivi administrator vaših podataka, čiji veb sajt koristite. Šta to znači? Zabavni park Starli odlučuje o prikazima i metodama obrade vaših javnih podataka, tj. kako će se Vaši podaci koristiti.

 

2. Kako nas kontaktirati u vezi sa vašim podacima?

Za obradu vaših javnih podataka i sprovođenje vaših prava vezanih za obradu, možete se obratiti putem mejla [email protected].

 

3. Koje podatke obrađujemo?

Zabavni park Starli objedinjuje podatke:

  • sa kontakt strane sajta,
  • iz beleške o rezervaciji rođendana

Zabavni park Starli, pored javno dostupnih podataka, obrađuje i podatke koje ne objavljujemo javno, a beležimo u našim bazama, kao što su:

  • zapise sa sastanaka ili razgovora koji se tiču vaših ugovornih obaveza

 

4. U koju svrhu i po kom osnovu obrađujemo podatke?

Vaše lične podatke koristimo isključivo za omogućavanje pristupa, korišćenja veb sajta i pružanje informacija o uslugama Zabavnog parka Starli.

 

5. Koliko dugo obrađujemo podatke?

Vaši podaci će biti obrađivani sve dok postoji legitimni interes za njihovu obradu, odnosno:

  • u slučaju davanja saglasnosti do trenutka opoziva saglasnosti za obradu, ograničenja ili druge radnje kojom se ograničava data saglasnost

 

6. Koja su prava naših korisnika u smislu obrade podataka?

U skladu sa odredbama Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka (Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta (EU) 2016/679 koja se primenjuje od 25.05.2018. godine), korisnik ima sledeća prava u odnosu na obradu podataka sa naše strane, uključujući i obradu ličnih:

  • pravo pristupa svojim podacima, uključujući i dobijanje kopije podataka,
  • pravo na zahtevanje ispravke podataka,
  • pravo na brisanje ličnih podataka,
  • pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu za zaštitu ličnih podataka,
  • pravo ograničavanja obrade podataka.

Ako se Vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti, imate pravo da opozovete Vašu prethodno datu saglasnost. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu saglasnosti pre Vašeg opoziva.

Ako se Vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti ili u svrhu ugovora (potrebnog za pružanje usluge), imate pravo na prenos ličnih podataka.

U cilju ostvarivanja Vaših gore navedenih prava, možete nam se sa obrazloženim zahtevom obratiti na: [email protected].

 

7. Sa kim delimo podatke?

Naglašavamo da se Vaš podaci u ovom trenutku ne dele sa trećim licima i zadržavamo obavezu da obavestimo korisnike o tome, ukoliko dođe do promene naše poslovne politike.